Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur?

Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur?

Taraftar Dernekleri Kuruluş Esasları

Dernek tüzel kişilik unvanında Galatasaray adını kullanarak Taraftar Derneği kurmak isteyen gerçek kişiler, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal kuruluş işlemlerine başlamadan önce, EK-1'de bir örneği bulunan "Dernek Kuruluş Başvuru Formu"nu kullanarak, Kulüp tarafından temin edilecek dernek tüzüğü taslağı ve formda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kulüp Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunur.

Dernek Kuruluş Başvuru Formu için tıklayınız...

Ek Belgeler:

1.Tüzük taslağı (Kulüp tarafından sağlanacaktır).
2.Kurucu üyelere ait, arkasında adı, soyadı yazılı birer adet fotoğraf.
3.Tasarlanan Logo (elektronik ortamda gönderilecektir). Logo resmi sitemizde belirtildiği gibi tasarlanacaktır.
4.Kurucu üyelerin adli sicil belgeleri.
5.Kurucu üyelerin başka bir Kulübün taraftar derneğine üye olmadıklarına ilişkin taahhütname.
6.Dernek merkezinin fotoğrafları.

Başvuru form ve belgeleri, (212) 305 1901 numaralı faksa ve/veya gamze.dogus@galatasaray.org ve demet.gurtel@galatasaray.org adresine öncelikle e-mail olarak gönderilerek asılları:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena
Huzur Mah. 34415 Seyrantepe, İstanbul, adresine teslim edilecektir.

•Taraftar Derneği kuruluş başvuruları inceledikten sonra 30 gün içinde başvurularda eksiklik olup olmadığı başvuru sahiplerine bildirilecektir. Başvuruda eksiklik olması halinde, eksikliklerin tamamlanması sonrasında, takip eden en geç 30 iş günü içerisinde başvuru sahiplerine başvuru sonucu bildirilecektir.

•Kurulması uygun görülen Taraftar Dernekleri, 90 gün içinde bulundukları idari kamu kuruluşu nezdinde kuruluş işlemlerini tamamladığını ve Taraftar Dernekleri Federasyonu'na üye olduğunu tevsik edici belgeleri iletecektir. Bu süre içinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, başvuru iptal edilmiş sayılacaktır.

•İnceleme tamamladıktan sonra kuruluş işlemleri tamamlanan Taraftar Derneği'nin resmi bir Taraftar Derneği olarak tanındığı, ilgili derneğe ve Taraftar Dernekleri Federasyonu'na yazılı olarak bildirilecektir.

•Resmi olarak kuruluş işlemleri tamamlanan Taraftar Derneklerine, Taraftar Derneği Beratı gönderilecektir.

Logo Kullanım Şartları

Örnek logo için tıklayınız...

Yazı tipi
HelveticaBlack
HelveticaNeueBold