13 Eylül 2017 Çarşamba 17:51

Galatasaray Sportif AŞ’den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ’den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Başvuru Sonucu Hakkında" konulu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2017 tarihli kararı ile, Şirket esas sözleşmemizin 7. Maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı olan 108.000.000-TL'ye ulaşılmış olması sebebi ile ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya öz sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü doğrultusunda, mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın çıkarılmış sermayemizin (108.000.000-TL) beş katı olan 540.000.000-TL olarak değiştirilmesi, kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere değiştirilmesi ve yine şirket paylarının tamamının hamiline olmaması nedeniyle "hamiline yazılı" ifadesinin madde metninden çıkarılması için Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7.maddesinin ve Şirket faaliyetlerine açıklık getirmek amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin 23 Ağustos 2017 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere değiştirilmesi için 28 Ağustos 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız müracaat olumlu sonuçlanmış olup uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ekte yer almaktadır. İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


BİLDİRİM DETAYI İÇİN TIKLAYIN